پربازدید

ویدیو

کووید-19

بعضی از دریافت کنندگان چهار هفته اول سرب منتظر نامه از سرویس کانادا باشند

بعضی از کانادایی هایی که سال گذشته کمک اضطراری سِرب CERB دریافت کرده اند به زودی نامه ای دریافت خواهند کرد که باید بخشی از کمک دریافتی را پس بدهند.

با شروع پاندمی کرونا در مارچ سال گذشته سه میلیون کانادایی کارشان را از دست دادند و دو میلیون نفر هم ساعات کارشان کم شد.

دولت کانادا برای بعضی از این افراد که از طریق «سرویس کانادا» Service Canada برای کمک اضطراری اپلای کرده بودند در همان اوایل چکی ۲۰۰۰ دلاری برای چهار هفته اول فرستاد که لنگ نمانند.

هدف دولت کانادا این بود که این دو هزار دلار را در پرداخت های بعدی کمکهای سرب لحاظ و تسویه کند، ولی هنوز هستند کسانی که بخشی یا تمامی آن دو هزار دلار را پس نداده اند، بخصوص کسانی که واجد شرایط دریافت کمک نبودند، و یا حداقل برای ۲۰ هفته کمک سرب دریافت نکردند.

کارلا کوالترو Carla Qualtrough وزیر کار کانادا می گوید کسانی که مایل باشند می‌توانند این پول را به صورت اقساط پس بدهند و جریمه یا بهره ای از این بابت به آنها تعلق نخواهد گرفت.

بدهکاران بزودی نامه ای از سرویس کانادا دریافت خواهند کرد که رقم بدهی، نحوه بازپرداخت و چگونگی درخواست تجدید نظر در آن قید شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159005بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19