پربازدید

ویدیوکووید-19

بعد از 75 روز قلب مصنوعی از کار افتاد

مرد هفتاد ساله ای که اولین قلب کاملا مصنوعی را حدود دو ماه پیش در سینه او به کار گذاشته شده بودند روز دوشنبه در بیمارستان درگذشت.

این قلب در روز 18 دسامبر در فرانسه در قفسه سینه این مرد به کار گذاشته شده بود.

به گفته بیمارستان «ژرژ پامپیدو» دقیقا 75 روز بعد از عمل جاگذاری قلب یعنی در روز 2 مارچ این مرد از دنیا رفت. البته بیمارستان توضیحـات دلیـل مرگ را به بررسی های تکمیلی تر موکول کرده است.

لازم به یادآوری است که این کار برای اولین بار در تاریخ پزشکی انجام شده بود. البته قبلا قلب مصنوعی به طور موقت برای بیمارانی که منتظر قلب پیوندی هستند استفاده می شد، اما این قلب قرار بود که بتواند جای یک قلب پیوندی را بگیرد. شرکت «کارمات»  تولیدکننده این قلب است.

طبق گزارش این شرکت بیش از 100000 نفر در اروپا و آمریکا منتظر قلب پیوندی هستند و هدف این شرکت این بود تا بتواند به بیماران کمک کند تا از بیمارستان مرخص شده و هر چه زودتر به زندگی خصوصی خود بازگردند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19