پربازدید

ویدیو

کووید-19

بعد از کرونا چقدر مسافر وارد کشور شده؟

از هنگام بسته شدن مرزهای کانادا در ماه مارچ به علت پندمیک کرونا، ۴.۶ میلیون نفر از خارج وارد کشور شده اند.

آژانس مرزی کانادا گفت ۳.۵ میلیون از این سفرها ضروری بوده‌ که شامل رانندگان کامیون، خدمه پرواز، کارکنان بخش درمان، اعضای ارتش، و افرادی است که در کامیونیتیهای مرزی زندگی می کنند.

یک میلیون و یکصد هزار سفر دیگر غیرضروری بوده‌ که به مسافران دستور داده شده خود را قرنطینه کنند.

تقریباً ۴.۴ درصد از مجموع افرادی که پاسخ تستشان مثبت بوده، یا مسافر جدید بوده‌اند یا با مسافران جدید در تماس بوده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19