پربازید

ویدیو

کووید-19

بستگان ناپدیدشدگان در میان آوار عزیزشان را صدا می زنند: دوستت داريم، بیا بالا، منتظرت هستیم

تعداد قربانیان ریزش ساختمان 12 طبقه در میامی آمریکا به ۱۶ نفر رسید و 149 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

چهار کانادایی جزو ناپدید شدگان هستند.

اکنون هفت روز است که امدادگران برای نجات احتمالی افراد، مشغول جا به جا کردن آوار هستند. از هنگام ریزش ساختمان در پنجشنبه گذشته تا کنون کسی زنده یافت نشده.

در این میان کسانی که بستگانشان ناپدید هستند در شرایط سختی به سر می برند. شبها در نزدیکی محل ریزش ساختمان اجتماعات مردم آشنا و غریبه دیده می شود که با نگرانی منتظر دریافت خبری مجزه آسا هستند، بلکه کسی زنده از زیر آوار بیرون آورده شود.

بعضیها در میان آوار نام عزیزشان را صدا می زنند بلکه به گوش او برسد:

  • دوستت دارم“
  • خواهش می کنم از آن زیر بیا بالا، ما منتظرت هستیم.“

تعداد امداد گران به 210 نفر رسیده که شبانه روز در تلاشند .آنها از هنگام ریزش ساختمان تا کنون نزدیک به 1.4 میلیون کیلو آوار را جا به جا کرده اند.

بستگان ناپدید شدگان روز ها را در استراحتگاه موقتی که با کمک دولت برپا شده می گذرانند. برای آنها این همه تلاش کافی نیست. آنها ناامیدانه منتظر خبر نجات عزیزانشان هستند.

مسئولان هنوز اسامی ناپدید شدگان را اعلام نکرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19