پربازید

ویدیو

کووید-19

بز کوهی پارک ملی بریتیش کلمبیا خرس گریزلی را کشت

این آقا بزه در پارک ملی یوهو Yoho National Park در بریتیش کلمبیا از جنگ با خرس گریزلی پیروز بیرون آمد. او با شاخش خرس را کشت.

پیکر مرده خرس گریزلی در گوشه ای از پارک پیدا شد. جراحاتی که در بدن او دیده می شد کاملاً با اثر ضربات شاخ بز همخوانی داشت.

خرس گریزلی یکی از قویترین و تهاجمی ترین حیوانات جنگلی است، اما این بار در نبرد با بز کوهی کاملاً شکست خورد و جانش را سر شاخ آقا بزه گذاشت.

سازمان پارکهای کانادا Parks Canada گفت معاینات مشخص کرده که این خرس ماده به دلیل ضربات شاخ بز از پای در آمده.

جراحات خرس در ناحیه گردن او مشاهده شده و این جایی است که بز کوهی معمولاً به آن حمله می کند.

این خرس گریزلی هفتاد کیلو وزن داشته و زیاد بزرگ نبوده و هر چند که خرس ماده بزرگسالی بوده ولی احتمالاً هنوز حامله نشده بوده.

بز کوهی نیز معمولاً همین قدر وزن دارد، ولی بزهایی با وزن نزدیک ۱۳۰ کیلوگرم هم مشاهده شده اند.

بز کوهی معمولاً به دیگران حمله نمی کند مگر آنکه خود را در خطر ببیند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19