پربازدید

ویدیوکووید-19

بزرگداشت پنج پژوهشگر و کاندیدای دکترای مهندسی در دانشگاه وینزور

جمعه ده ژانویه در دانشگاه وینزور در جنوب غربی اونتاریو، صدها نفر سالن اجتماعات این دانشگاه را پر کردند تا یاد پنج پژوهشگر و دانشجوی این دانشگاه را که در تراژدی سرنگونی هواپیما، جان باختند گرامی بدارند.

مقامات، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه وینزور در کنار نمایندگان فدرال، استانی و شهری در این مراسم حضور داشتند.

رابرت گوردون رئیس دانشگاه وینزور در این مراسم گفت: «قلب ما امروز به خاطر خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند، شکسته است.»

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19