پربازدید

ویدیو

کووید-19

بزرگترین محموله واکسن این هفته تحویل کانادا می شود

این هفته کانادا بزرگترین محموله واکسن های فایزر و مدرنا را دریافت می کند.

بعد از چندین هفته کندی در دریافت واکسنهای فایزر و مدرنا، و حتی توقف ارسال آنها برای چندین روز ، بالاخره این هفته مقدار قابل توجهی واکسن تحویل کانادا می شود که بیشترین دوز تحویلی به کانادا در طول یک هفته خواهد بود.

بخش اعظم واکسنها از سوی کمپانی فایزر ارسال می شود که شامل 475 هزار دوز خواهد بود. کمپانی مدرنا نیز قرار است 168 هزار دوز در این هفته تحویل دهد.

از آغاز واکسیناسیون تا کنون  سابقه نداشته که بیش از 640 هزار دوز واکسن فقط در یک هفته تحویل کانادا شود. تا قبل از تحویل محموله های این هفته، کانادا جمعا 1,851,710 دوز واکسن از دو نوع فایزر و مدرنا دریافت کرده که 1,492,270 دوز آن تاعصر یکشنبه 21 فوریه تزریق شده بود.

هر دو واکسن فایزر و مدرنا باید در دو دوز تزریق شوند.

تا عصر یکشنبه بیش از 1,076,765  نفر از ساکنان کانادا اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند که 415,500 نفر آنها دوز دومشان را هم دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140446بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19