پربازدید

ویدیو

کووید-19

بریتیش کلمبیا قصد دارد تعیین نوع جنسیت را از گواهی تولد حذف کند

دولت استانی لایحه ‌ای ارائه کرده که در صورت تصویب، این امکان برای مردم بریتیش کلمبیا فراهم می‌ شود تا بتوانند گواهی تولد بدون تعیین جنسیت را درخواست دهند.

لایحه ‌ای که روز پنجشنبه در مجلس قانونگذاری بریتیش کلمبیا ارائه شد، دو تغییر را پیشنهاد کرده: اولی این امکان را می ‌دهد که افراد بالای 12 سال بتوانند نوع جنسیت ذکر شده در شناسنامه خود را بدون تأیید پزشک یا روانشناس تغییر دهند، و دومی اجازه می ‌دهد تا افراد بالای 12 سال بتوانند گواهی تولدی بدون ذکر جنسیت درخواست دهند.

آدریان دیکس وزیر بهداشت بی سی گفت: «بریتیش کلمبیا استانی با تنوع جنسیتی است و دولت بر مدرن کردن روش‌های ثبت جنسیت تاکید دارد. دولت به حمایت از سلامت و رفاه افراد دو روح two-spirit، تراجنسیتی، بِیناجنس و غیر باینری متعهد است.»

طبق نسخه فعلی این قانون در بریتیش کلمبیا، جنسیت فرد باید در گواهی تولد ذکر شده باشد. جنسیت زن F، مرد M و تراجنسیتی X به طور خودکار نمایش داده می شود. بر اساس سیاست جدیدی که ژانویه گذشته تصویب شد، این امکان برای افراد بالای 12 سال وجود دارد که نوع جنسیت ذکر شده در گواهی تولد خود را بدون تأیید پزشک تغییر دهند.

این تغییرات، بریتیش کلمبیا را در ردیف انتاریو و نوا اسکوشیا قرار می دهد که هیچ کدام از این دو به تعیین نوع جنسیت در گواهی تولد نیاز ندارند.

این لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون باید دو بار دیگر به تصویب برسد و موافقت سلطنتی را دریافت کند. بریتیش کلمبیا در سرشماری سال 2021 در میان استان هایی که بیشترین تعداد افراد تراجنسیتی و غیر باینری را داشتند در رتبه سوم قرار داشت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179731بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19