پربازدید

ویدیو

کووید-19

برگزاری اجتماع مذهبی در انبار

پلیس استانی انتاریو روز یکشنبه یک اجتماع مذهبی را که برخلاف دستورات بهداشت عمومی برگزار شده بود متفرق کرد.

پلیس حوالی ساعت 11 صبح یکشنبه به انباری در بریس بریج Brace Bridge انتاریو فراخوانده شد که در آن جا با گروهی بزرگ از مردم مواجه شد که برای مراسم مذهبی در داخل  انبار گرد آمده بودند، بدون آنکه ماسک زده باشند یا فاصله فیزیکی را رعایت کرده باشند.

به گفته پلیس، ماموران سعی کردند اجتماع را متفرق کنند ولی با مخالفت کشیش مراسم رو به رو شدند که مطابق قانون بازگشایی انتاریو برای او احضاریه صادر کردند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19