پربازدید

ویدیو

کووید-19

برپایی چادر در دانشگاه تورنتو از سوی دانشجویان طرفدار فلسطین

تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین در دانشگاه تورنتو چادر زدند.

به گزارش رسانه ها، دانشجویان طرفدار فلسطین با زدن چادرها در منطقه king’s College Circle در دانشگاه تورنتو، از مسئولان این دانشگاه خواستند که روابط مالی خود را با دولت اسرائیل قطع کند. آنها خواستار آتش بس در جنگ غزه شدند.

گزارش ها حاکی است که این دانشجویان حوالی ساعت چهار صبح پنجشنبه، با کنار زدن بخشی از حصاری که از سوی دانشگاه برای پیشگیری از نصب چادرها، نصب شده بود وارد محل شدند.

سخنگوی این دانشجویان گفت که بعد از آنکه دانشجویان همه راه های دیگر گفت و گو را امتحان کردند؛ اقدام به نصب این چادرها می کنند. این دانشجویان چند هفته پیش دفتر رئیس دانشگاه را اشغال کرده بودند.

دانشگاه تورنتو در بیانیه ای که صبح پنجشنبه بیرون داد، گفت که محوطه و ساختمان های دانشگاه، ملک خصوص هستند و “فعالیت های بدون مجوز نظیر نصب چادر یا اشغال ساختمان های دانشگاه ورود غیرمجاز محسوب می شوند.”

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202718بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19