پربازدید

ویدیو

کووید-19

برنامه جدید دولت برای بهم پیوستن خانواده ها: فرصتی تازه برای آنهایی که قبلا همراه خانواده به کانادا نیامده اند

خانواده هایی که به کانادا مهاجرت می کنند دو دسته هستند: آنهایی که برای همه اعضای خانواده اپلای می کنند، و آنهایی که یک یا چند عضو خانواده به دلایلی جزوشان نیستند. 

طبیعی است که این دسته از خانواده ها که هم اکنون به صورت اقامت دائم یا شهروند در کانادا زندگی می کنند، خواهان پیوستن همه اعضای خانواده باشند. 

وقتی شخصی برای مهاجرت به کانادا اپلای می کند، از او خواسته می شود که اطلاعاتی کامل، واقعی و دقیق ارائه دهد. این موضوع مهم تمام اعضای خانواده را که وابسته باشندdependent family members شامل می شود؛ نظیر همسر، پارتنر دائم Common-law، و فرزندان وابسته. این بدین خاطر است که مسئولان اداره مهاجرت بتوانند واجد شرایط بودن همه اعضای خانواده برای مهاجرت به کانادا در آینده را چک کنند. و اگر یکی از افرادی که مشخصاتش در اپلی کیشن قید شده (چه به عنوان همراه قید شده باشد یا خیر) به دلایل امنیتی یا پزشکی غیرقابل پذیرش شناخته شود، در این صورت ممکن است اپلی کیشن اصلی رد شود. حال وقتی شخص اصلی به کانادا مهاجرت کند، فقط می تواند اسپانسر آن دسته از اعضای خانواده شود که قبلا نام و اطلاعاتشان را ارائه داده؛ زیرا آن عضو خانواده که قبلا نام و اطلاعاتش ارائه نشده، «عضو مستثنی excluded family member» شناخته می شود. 

در مورد پیامدهای ناگوار ارائه ندادن اطلاعات عضوی از اعضای خانواده، قبلا به طور مشروح توضیح داده ام و گفته ام که ممکن است به جدایی دائم منجر شود، زیرا اسپانسر کردن او برای مهاجرت به کانادا ممکن نیست. 

اگرچه ارائه دادن اطلاعات کامل و واقعی مهم است، ولی در مواردی ممکن است متقاضی اصلی از وجود یکی از اعضای خانواده بی خبر بوده و یا اطلاعات درستی نداشته باشد، و بنابر این به طور ناخواسته و غیر عمد اپلی کیشن را ناقص بفرستد.

برنامه آزمایشی جدید 

حال با برنامه جدید دولت کانادا که به صورت آزمایشی(پایلوت) از ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ به اجرا درآمده، بعضی از این مهاجران می توانند برای اسپانسر کردن آن عضو وابسته خانواده که قبلا اطلاعاتش ارائه نشده، اپلای کنند. 

به موجب این برنامه اگر شما خودتان به واسطه آنکه کسی اسپانسر شما شده اقامت دائم کانادا دریافت کرده اید، و یا به شما پناهندگی اعطا شده و به عنوان پناهنده در کانادا ساکن شده اید، می توانید برای اسپانسر کردن آن عضو خانواده که اطلاعتش قبلا در اپلی کیشن مهاجرت شما ارائه نشده اپلای کنید. 

هدف این برنامه پایلوت این است که هم سلامت سیستم مهاجرت کانادا حفظ شود، و از میزان تقلبات و معرفی غلط کاسته شود، و هم آن عضو از خانواده که به علت اشتباه دور مانده، یا قبلا ناپدید شده بوده و بعدا پیدا شده، و یا از وجود وی اطلاعی در دست نبوده، به خانواده اصلی بپیوندد. 

استثنائات 

باید توجه داشت که این برنامه پایلوت شامل دیگر گروههای مهاجرتی نظیر نیروی کار ماهر skilled workers یا مراقبان Caregivers یا انواع دیگر مهاجران اقتصادی، نمی شود. 

اگر شما در وضعیتی به سر می برید که می خواهید یکی از اعضای درجه اول خانواده که قبلا اطلاعاتش را ارائه نداده اید اسپانسر شوید، بهتر است از وکلا و کارشناسان باتجربه مهاجـرت مشـورت بگیریـد تـا دریابید آیا می توانید از این فرصت استفاده کنید یا خیر. 

از آنجا که این برنامه پایلوت در می ۲۰۱۹ اعلام شد و از این هفته به جریان افتاد، اگر اپلی کیشن شما برای اسپانسر کردن عضوی از اعضای خانواده که اطلاعاتش قبلا ارائه نشده بوده، در همیـن چنـد مـاه رد شـده، می توانید سریعا با وکیل مهاجرت صحبت کرده تا پرونده اپلی کیشن شما دوباره باز شود.

(با توجه به اهمیت ترم ها و تعابیر و تعاریف حقوقی، برای آشنایی دقیق تر به متن انگلیسی این مطالب در صفحه ۸۴ مراجعه کنید.)

مشتاق دریافت نظرات شما هستم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازم با ما در میان بگذارید:

[email protected]

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=101927بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19