پربازدید

ویدیو

کووید-19

بررسی برای قانونی ساختن ماری جوانا

مرکزی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان کانادا کار می کند با مقامات مربوطه در ایالت های کلرادو و واشنگتن ملاقات کرده تا دریابد به هنگام قانونی کردن استفاده از ماری جوانا در کانادا، مراقب چه اشتباهاتی باید بود.

متخصصان مرکز کانادایی مبارزه با مواد مخدر کانادا که در این ملاقات ها شرکت داشتند می گویند مهمترین پیامی که گرفته اند این است که
«حوصله لازم را به خرج دهید.»
Take Your Time

این کارشناسان می گویند هدف جاستین ترودو از قانونی کردن ماری جوانا، جلوگیری از دسترسی کودکان و نوجوانان به این ماده و کاستن از سهم باندهای جنایت سازمان یافته در بازار مواد مخدر، و کاستن از باری است که به دوش سیستم قضایی کشور از این بابت است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19