پربازدید

ویدیوکووید-19

برخی از بیزنسها که از چهارشنبه در تورنتو شروع به فعالیت کردند

دو منطقه پر جمعیت تورنتو و پیل که هنوز وارد فاز دوم بازگشایی اقتصادی نشده بودند از روز چهارشنبه وارد این فاز شدند و بیزنسهای بیشتری درهایشان را باز کردند.

بعضی از بیزنسهایی که از روز چهارشنبه مجاز به فعالیت هستند عبارتند از آرایشگاهها، استخرها، و تورهای گردشی دارای راهنما Tour Guide Services.

رستورانها نیز اکنون مجازند که پاتیوهایشان را به روی مشتریان باز کنند ولی سرو غذا در داخل رستوران هنوز مجاز نیست. در همه این بیزنسها، رعایت فاصله فیزیکی الزامی است.

با سلام تورنتو آنلاین هیچ خبر مهم تورنتو و کانادا را از دست نمی دهید:

از چهارشنبه، تورنتو وارد فاز دوم گشایش اقتصادی می شود

فاز دوم بازگشایی اقتصاد انتاریو شروع شد

به جز در تورنتوی بزرگ و همیلتون، فاز دوم گشایش از جمعه در انتاریو آغاز می شود

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19