پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای واکسن آماده اید؟ چند سالتان است؟

این هفته قرار است بزرگترین محموله واکسن شامل بیش از 640 هزار دوز واکسن فایزر و مدرنا تحویل کانادا شود. استانها و قلمروها که اکنون به خاطر کمبود واکسن و تاخیر در دریافت آن قادر به توسعه برنامه واکسیناسیون  نبودند از این هفته تعداد واکسیناسیون را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد.

اما در این مرحله کدام دسته از ساکنان انتاریو می توانند واکسن دریافت کنند؟

فاز اول

برنامه واکسیناسیون عمومی انتاریو هنوز در فاز اول است. در این فاز افراد زیر واجد شرایط واکسن هستند:

  • کارکنان و مراقبان آسایشگاههای مراقبت دائم
  • ساکنان خانه های سالمندان که با ریسک مواجه بوده اند
  • خانه های مراقبت از سالمندان در کامیونیتی های فرست نیشن
  • نیروهای بخش های درمان و مراقبت که با ریسک بیشتر رو به رو بوده اند

با افزایش واکسن دریافتی، انتظار می رود انتاریو افراد زیر را در اولویت دریافت واکسن قرار دهد:

بزرگسالان بالای 80 سال، کارکنان و ساکنان و مراقبان خانه های سالمندان و دیگر مراکز مراقبتی، کارکنان بخشهای درمان و مراقبت به ترتیب اولویت، و همه  بومیان بزرگسال.

فاز دوم

انتظار می رود فاز دوم واکسیناسیون عمومی در انتاریو از ماه مارچ شروع شود. در این فاز:

  • بر تعداد سایت های تزریق واکسن افزوده می شود ، شامل سایتهایی که توسط شهرداریها اداره می شوند، سایتهای بیمارستانی، سایتهای سیار، داروخانه ها، کلینیکها، مراکز بهداشتی در کامیونیتی ها و مراکز بهداشتی در مناطق بومیان.

فاز سوم

در فاز سوم واکسیناسیون عمومی در انتاریو قرار است عموم مردم واکسینه شوند. انتظار می رود که این فاز از اواخر تابستان شروع شود.

پورتال ثبت نام

دولت انتاریو در حال حاضر (اواخر ماه فوریه) در حال تکمیل و آماده سازی یک پرتابل آنلاین برای پیش ثبت نام  و سپس رزرو نوبت برای واکسیناسیون عموم ساکنان است.

برای کسانی نیز که به اینترنت دسترسی ندارند، واحد کاستومر سرویس ایجاد می شود که این دسته از افراد را ثبت نام کرده و برایشان وقت رزرو می کند.

همچنین قرار است در این فاز واحد های بهداشت عمومی در محلات کلینیکهای سیار به راه اندازند.

سلام تورنتو آنلاین اطلاعات جدیدی را که دریافت کند، به اگاهی خوانندگان گرامی خواهد رساند.

برای اطلاعات بیشتر از برنامه واکسیناسیون عمومی درانتاریو از سایت زیر دیدن کنید:

https://covid-19.ontario.ca/

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140432بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19