پربازید

ویدیو

کووید-19

برای نجات آنها دوباره به خانه شعله ور برگشت ولی فایده نداشت

علت این آتش سوزی چه بود که سبب مرگ دو دختر و سوختگی شدید یک زن و مرد بزرگسال  شد؟

آتش سوزی ساعت 10:40 شنبه شب در خانه ای مسکونی در غرب استان کبک اتفاق افتاد.

ابتدا گفته شده بود که دو کودک ناپدید شده اند.

هنگام آتش سوزی یک زن و یک مرد به همراه دو دختر نوجوان در خانه بودند.

زن و مرد در این آتش سوزی به شدت مجروح شدند. ابتدا جراحات زن مهلک توصیف شد ه بود ولی وضعیت او کمی بهتر شد.

علت سوختگی شدید این زن برگشت او به داخل خانه بود. او در جستجوی بچه ها به داخل خانه برگشته بود.

مرکز خدمات ایمنی عمومی و پلیس استان کبک مشغول تحقیق درباره این آتش سوزی هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19