پربازید

ویدیو

کووید-19

برای مهار کرونا امکانات بیشتری در اختیار منطقه پیل قرار می‌گیرد

با افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان کرونا در منطقه پیل، دولت انتاریو امکانات بیشتری در اختیار این منطقه می گذارد: ظرفیت تست‌گیری را در این منطقه افزایش می‌دهد و چهار مرکز تست گیری جدید که یکی از آنها سیار است دایر می کند. علاوه بر این تعداد نیروهای ردگیری را ۷۰ نفر افزایش می‌دهد و بودجه کافی برای تامین ۲۳۴ تخت بیمارستانی اضافی در اختیار این منطقه می گذارد.

روز یکشنبه انتاریو با شناسایی ۱۳۲۸ بیمار جدید رکورد تازه به جا گذاشت. از این تعداد، ۳۸۵ نفر از منطقه پیل بودند که این نیز رکورد محسوب می‌شود.

منطقه پیل با ۱.۴ میلیون جمعیت از دو شهر میسیساگا و برامپتون و شهرک کالدون تشکیل می شود.

مسئولان بهداشت عمومی خواستار افزایش محدودیت‌ها در این منطقه شده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19