پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای علی عزیزی چه اتفاق افتاده؟

علی عزیزی مالک پیتزا فروشی در لندن انتاریو هنگام برگشتن از سر کار به خانه از دوچرخه اش به پائین افتاده و در حالت کما به سر می برد. علی عزیزی 39 سال دارد

اعضای خانواده عزیزی به رسانه ها گفتند که عزیزی حدود ساعت یک بامداد یکشنبه پیتزا فروشی خود را به نام Smiley’s Pizzeria ترک می کند و عازم خانه اش در خیابان ادلاید می شود اما قبل از آنکه به خانه اش برسد، عابری او را درحالی پیدا می کند که بیهوش در پیاده رو افتاده و از سرش خون می آمده.

اعضای خانواده عزیزی می گویند که روشن نیست چه بر سر او آمده.

شبیر شهرام یکی از اقوام علی عزیزی گفته که پزشکان هنوز از علت این حادثه مطمئن نیستند. آنها می خواهند تستهایی انجام دهند تا معلوم شود آیا عزیزی اول بیهوش شده و بعد بر زمین افتاده و یا حادثه ای پیش آمده و احتمالاً اتومبیلی به او زده و از محل گریخته.

گفته می شود که عزیزی قبل از آنکه پیدا شود نزدیک به نیم ساعت در پیاده رو افتاده بوده.

عزیزی را به بیمارستان ویکتوریا برده اند و در آنجا چند جراحی روی سر او انجام شده.

شهرام با اشاره به صحبتهایی که با پزشکان داشته می گوید بهبود علی عزیزی احتمالاً سه تا چهارماه طول می کشد.

علی عزیزی که 39 سال دارد متأهل و دارای سه فرزند است. برای کمک به هزینه های دوران درمان او، صفحه ای در سایت GoFundMe ایجاد شده که لینک آن را اینجا ملاحظه می کنید:

GoFundMe

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=168343بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19