پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای سانتا کلاز هم آمریکایی ها دچار کمبود شدند

آمریکا امسال نه فقط با کمبود درخت کریسمس که برای تأمین سانتاکلاز هم با کمبود مواجه شده.

هر سال با نزدیک شدن ایام کریسمس هزاران نفر در آمریکا و کانادا با پوشیدن لباس قرمز و چسباندن ریش سفید به صورت، به نقش سانتا کلاز در آمده و در مراسم مختلف و در مالها و مراکز خرید اسباب خوشحالی مردم و بخصوص کودکان را فراهم کرده و حال و هوای شروع سال نو را بر می انگیزند، و ضمناً به فروش سال نوی فروشگاهها رونق می بخشند.

سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و لاک دانهای گسترده این قبیل مراسم دچار رکود شده بود اما امسال با توجه به فرو نشستن آخرین موج کرونا در آمریکا، تقاضا برای سانتا کلاز خیلی افزایش یافته و خبرهای رسیده حاکی از کمبود سانتا کلاز است.

وبسایت خبری Business Insider می گوید  بیش از ۱۲۷۵ شغل تمام وقت و ۲۰۰ شغل ساعتی برای سانتا کلازها هنوز خالی است و مالها و برگزارکنندگان مراسم در به در به دنبال افرادی می گردند که این شغلها را پر کنند.

برای پیدا کردن سانتا کلاز سایتی وجود دارد به نام Hiresanta.com که با وجود افزایش تقاضا برای سانتا کلاز، مؤسس این وبسایت می گوید امسال تعداد سانتا کلازهای موجود ده درصد کمتر شده زیرا بعضی از آنها به خاطر کرونا در گذشته اند و بعضی نیز به خاطر کرونا حاضر نیستند در محافل عمومی ظاهر شوند.

سانتا کلاز معروف آمریکا به نام تیم کاناهان Tim Connaghan که هر سال در کارناوال های بزرگ کریسمس شرکت می کند و به عنوان سانتا کلاز ملی آمریکا شناخته می شود، می گوید هجده درصد سانتا کلازها می خواهند کریسمس امسال را استراحت کنند.

از سوی دیگراختلالهای زنجیره تولید و توزیع هم سبب کمبود لباسها و کاستومهای مخصوص سانتاکلاز شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159175بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19