پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای خورشید و هوای گرم، تا آخر هفته صبر کنید

اگر دلتان برای خورشید و هوای گرم تنگ شده چند روز دیگر صبر کنید. قرار است در آخر این هفته، خورشید دوباره بر آسمان جنوب انتاریو سلطه پیدا کند و گرمای هوا به ۲۰ درجه سانتیگراد برسد.

در هفته اول ماه می ساکنان جنوب انتاریو جز ابر و باران چهره دیگری از بهار نخواهند دید.

دمای هوا در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه این هفته در محدوده حداکثر ده درجه و توام با ابر و باران خواهد بود. در حقیقت، دمای هوا در این هفته حتی از متوسط دمای معمول هر ساله کمتر خواهد بود.

اما کارشناسان هواشناسی قول داده‌اند که آخر هفته خوبی، پر از آفتاب در راه است.

اگر پیش بینی ها درست از آب در آید از چند روز دیگر هوا واقعا بهاری می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182380بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19