پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای جلوکشیدن ساعت‌ها آماده شوید

دوازده مارچ روز جلوکشیدن ساعت‌ها در کاناداست. اکثریت کانادایی‌ها در این روز عقربه‌ها را یک‌ساعت به جلو می‌کشند.

با جلوکشیدن ساعت‌ها، کانادایی‌ها به مدت هشت ماه دارای روزهای طولانی‌تری خواهند بود.

در ساعات آخر شنبه ۱۱ مارچ، فراموش نکنید که ساعت‌های دستی و دیواری را یک‌ساعت جلو بکشید در غیر این صورت شاید روز دوشنبه ۱۳ مارچ دیر به محل کار برسید.

ساعت‌های دیجیتال، و متصل به «وای-فای» خودشان را تنظیم می‌کنند و نیازی به دخالت شما ندارند.

البته در قلمرو یوکان و در مناطقی از ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا و کبک، نیازی به این کار نیست زیرا در این مناطق در سراسر سال از ساعت استاندارد پیروی می‌شود.

در مناطق دیگری از کانادا نیز مردم خواهان بازگشت به ساعت استاندارد هستند ولی هنوز این تصمیم به مرحله عمل در نیامده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179179بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19