پربازید

ویدیو

کووید-19

بدهی را پرداخت کرد اما با یک گونی پر از یک سنتی

در این دنیای چپ اندر قیچی امکان خیلی چیز ها می رود، از جمله آنکه حقوق شما را با سکه های یک سنتی بپردازند.

این اتفاق همین هفته گذشته برای فردی به نام اندریاس فلاتن Andreas Flaten در ایالت جورجیای آمریکا روی داد. اندریاس در ماه نوامبر شغل خود را در تعمیرگاه اتومبیل از دست داد ولی چک آخرین حقوق او پرداخت نمی شد و او مجبور شد برای کمک به وزارت کار مراجعه کند.

بالاخره هفته گذشته اندریاس ناگهان متوجه شد یک گونی در درایو ـ وی خانه اش گذاشته شده. وقتی گونی را چک کرد معادل حقوق خود را داخل آن دید ولی به صورت سکه های یک سنتی کثبف و روغنی. معلوم بود که  سکه ها در محلی مثل تعمیرگاه اتومبیل جمع آوری شده بود.

آندریاس شوکه ولی خوشحال است که بالاخره طلبش را گرفته .

آخرین فیش حقوقی آندریاس نیز با یک پیام نه چندان دوستانه به گونی سنجاق شده بود.

عجیب آنکه مالک تعمیرگاهی که آندریاس در آن کار می کرد به یاد نمی آورد که پولی مقابل خانه آندریاس گذاشته باشد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19