پربازید

ویدیو

کووید-19

بدهکارید یا عاشق؟ و یا هر دو ….!!

اخیرا در جمعی صحبت از سطح بدهی مردم، بخصوص ساکنین انتاریو شد و یکی از دوستان با خنده گفت: خوب چه کنیم، خانوممونو دوست داریم و به میلش رفتار می کنیم. دیگری گفت: آه پس عاشقی که بدهکاری و بعد شوخیهای دوستانه ادامه یافت و توجه همه به طور جدی به این مسئله جلب شد. نتیجه گیریها از این قبیل بود.

ـ می توان بدهکار بود ولی عاشق نبود
ـ یا عاشق بود ولی بدهکار نبود
ـ یا هم عاشق بود و هم بدهکار
حتما علامت سوال بزرگی در مغزتان روشن شده. اما خیلی ها در جمع خود را جزو عاشقان بدهکار می دانستند زیرا:

ـ بیشتر آنها حداقل 500.000 دلار تا 1.500.000 دلار بدهی مورتگیج داشتند.

ـ خیلی از آنها بخصوص صاحبان بیزنس و دکترها وامهای کوتاه مدت 10 ساله دیگری داشتند.

ـ وام برای تحصیل بچه ها…

و بدهکاریها یا بهتر است بگویم تعهدات مالی روزمره که با آنها خو گرفته اید (پرداخت لیز ماشین یا ماشینها، بیمه ماشین و خانه، مورتگیج ماهانه، مالیات ملک، هزینه بچه ها، لباس، خوراک، مهمانی، مسافرت و و و….)

و موارد بسیار دیگری که خودتان بهتر میدانید و بین ما ایرانیها رایج است. بله، بیشتر افراد جزو بدهکاران عاشق بودند.

بیشتر بدهی ها بدلیل علاقه به زندگی، همسر، خانواده و بچه ها و بدلیل تلاش برای تهیه کردن و بالاتر بردن سطح زندگی بوده که بخش عمده ای از هدف مهاجرت به کانادا هم همین بوده ولی راستی به چه قیمتی؟

آیا این عاشقان بدهکار هیچ وقت فکر کرده اند که اگر خدا نکرده یکی از انواع سرطانهای رایج که بعـد از 40 سالگی به سراغ آدمها می آید و یا خدای نکرده فوت زودرس اتفاق بیافتد که تعداد آنها کم هم نیست (به اطرافتان نگاهی بیاندازید) تکلیف کسانی که به آنها عشق می ورزیم چه خواهد شد.

اگر عاشقیم بهتر نیست در مقابل تمام این زحمات و بهتر کردنها و افزایش تعهدات مالی مان، بیمه ای هم در کنارش داشته باشیم؟

مگر هزینه بیمه عمر یا بیمه بیماریهای سخت در مقابل همه این بدهی ها و پرداختیهای ماهانه آنها چقدر است؟ بسیار ناچیز.

بله در مقایسه بسیار ناچیز است.

پس لطفا اگر بدهکارید و بخصوص جزو آن دسته که به خانواده تان عشق می ورزید، بهتر است به داشتن بیمه برای پوشش بدهی هایتان برای حمایت از عزیزانتان جدی فکر کنید.

(لطفا لحن خودمانی من را به حساب صمیمیتی زلال از نوع توجه و دلسوزی بگذارید.) متشکرم

مهندس فرحنازجاهد
Member of Million Dollars
Round Table -MDRT
کارشناس ارشد بیمه ، مشاور
در سرمایه گذاری های تضمینیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19