پربازدید

ویدیو

کووید-19

با چکش به جان هم افتادند

پلیس منطقه پیل Peel در جستجوی راننده ای است که از چکش (Hammer) در نزاع خیابانی (Road Rage) استفاده کرده است.

به گفته پلیس دو راننده بر سر پارک کردن اتومیبل در پارکینگ بانک تی دی TD به نزاع پرداختند و یکی از آنان با چکش دیگری را مجروح کرد.
متهم حدود 30 سال دارد و رانندگی اتومبیل هوندا را را به عهده داشت. مجروح، پس از درمان از بیمارستان مرخص شد.
کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19