پربازدید

ویدیو

کووید-19

با شلیک ده گلوله جوان 27 ساله را جلوی کامیونیتی سنتر کشتند!

تعداد قتلهای امسال در تورنتو پیوسته بیشتر می شود و پیشاپیش رکورد ده سال گذشته را شکسته است. این تعداد اکنون به 80 فقره رسیده که حدس زده می شود تا آخر سال از 100 فقره بگذرد. 

تازه ترین قربانی حملات مسلحانه در تورنتو جوان 27 ساله ای به نام پال ریزک 

Paul Rizk است که دوشنبه شب در مقابل یک کامیونیتی سنتر به ضرب گلوله از پای درآمد. 

به گزارش کندین پرس، کارآگاهان می گویند چند نفر در خارج این کامیونیتی سنتر ایستاده بودند که یک اتومبیل چهار در تیره رنگ نزدیک می شود، آنگاه حدود 10 گلوله از آن اتومبیل شلیک می شود و سپس اتومبیل با سرعت بالا محل را ترک می کند. 

در این حادثه پال ریزک 27 ساله درجا جان می سپارد. 

کارآگاهان پلیس تورنتو بر این باورند که در لحظه حادثه افراد بسیاری در آن محدوده بوده اند، و از شاهدین می خواهند که اطلاعاتشان را به پلیس بدهند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51905بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19