پربازید

ویدیو

کووید-19

با سوگند به دو زبان انگلیسی و اینیوک مری سایمون فرماندار کل جدید کانادا رسماً کارش را شروع کرد

روز دوشنبه وقتی مری سایمون وارد سنای کانادا شد تا پس از ادای سوگند  به طور رسمی مسئولیت  فرمانداری کل کانادا را شروع کند با کوبش طبل بومیان از او استقبال شد .

در ساختمان سنا گروهی از رهبران بومیان کانادا از او استقبال کردند. مری سایمون خودش از رهبران بومیان اینیوک است.

در مجموع فقط 44 نفر در داخل صحن سنا حضور داشتند که جاستین ترودو نخست وزیر یکی از آنها بود.

در مراسم شروع به کار فرمانداران کل سابق، معمولا صد ها نفر از وزرای کابینه، سناتور ها، نمایندگان مجلس و قضات دادگاه عالی کانادا و شخصیتهای دیگر در سنا حضور پیدا می کردند اما این بار به خاطر پندمیک کرونا فقط 44 نفر حضور داشتند.

جاستین ترودو چند هفته پیش مری سایمون را به عنوان فرماندار کل  جدید کانادا معرفی کرد. انتخاب او در شرایطی صورت می گیرد که در سطح کشور خشم و اندوه زیادی نسبت به آنچه در گذشته و حال  بر بومیان کانادا رفته وجود دارد.

مراسم سوگند مری سایمون برای اولین بار به دو زبان انگلیسی و اینیوک برگزار شد و به هشت زبان بومیان از رادیو گزارش شد.

فرماندار کل جدید کانادا در اولین سخنرانی اش روی دو موضوع آشتی با بومیان و مسائل نوجوانان تاکید کرد.

مری سایمون جانشین جولی پایت فرماندار کل قبلی می شود که نوع رفتارش با کارکنان دفترش در نهایت منجر به استعفای او شد.

شروع به کار فرماندار کل جدید بخصوص از این جهت مهم است که به احتمال زیاد تا چند ماه دیگر در کانادا انتخابات سراسری زودرس برگزار خواهد شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19