پربازدید

ویدیوکووید-19

با اتومبیل به قهوه خانه رفت

افراد زیادی روز خود را با خوردن قهوه آغاز میکنند ولی اینبار قهوه خوردن راننده حادثه آفرین شد…

حوالی ساعت 7:15 صبح روز 23 ژانویه، راننده ای با اتومبیل سواری خود به دیوار شیشه ای قهوه خانه Second Cup کوبید و ذرات شیشه را به هوا پراکنده کرد.

حادثه در دان تاون تورنتو نزدیک تقاطع خیابانهای یونیورسیتی و ادلید Adelaide  رخ داد.
در این ماجرا جراحات جدی به کسی وارد نشد.

 کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19