پربازدید

ویدیو

کووید-19

بانک مرکزی نرخ بهره پایه را در رقم ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت

بانک مرکزی کانادا صبح چهارشنبه از افزایش مجدد نرخ بهره خودداری کرد و نرخ جدید را در همان رقم ۴.۵ درصد قبلی نگه داشت.

اغلب اقتصاددانان انتظارشان همین بود که بانک مرکزی نرخ بهره پایه را ثابت نگه دارد.

از مارچ سال گذشته بانک مرکزی در چندین نوبت، نرخ بهره پایه را از ۰.۲۵ درصد به ۴.۵ درصد افزایش داده بود. بانک مرکزی در ماه ژانویه گفته بود که از افزایش مجدد نرخ بهره خودداری خواهد کرد، مگر آنکه تغییر غیر منتظره‌ای در نرخ تورم پدید آید.

نرخ سالانه تورم در کانادا در ماه ژانویه به ۵.۹ درصد رسید. هدف بانک مرکزی رساندن نرخ تورم به ۲ درصد است و مهمترین ابزار بانک برای پائین آوردن نرخ تورم، افزایش نرخ بهره است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179579بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19