پربازدید

ویدیو

کووید-19

باله ژیزل در تورنتو

باله ملی کانادا باله مسحور کننده ژیزل را به روی صحنه می آورد.
ژیزل از معروفترین باله های کلاسیک عصر رمانتیک است. ژیزل داستان یک دختر روستایی است که معشوقه اش او را فریب می دهد.
باله ملی کانادا فصل نمایشی ۲۰-۲۰۱۹ را با اجرای این باله آغاز می کند.

When: November 6-10 , 2019
Where: Four Seasons Centre for the Performing Arts
145 Queen St W
Cost: $40 – $265
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: national.ballet.ca

Be transported to the haunting world of Giselle. A signature work of The National Ballet of Canada, this classical ballet of the great Romantic era is an evocative tale of a young peasant girl overcome with grief and betrayal by her lover’s deception.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105749بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19