پربازدید

ویدیوکووید-19

بالا گرفتن اختلاف میان معلمان و دولت داگ فورد

همانگونه که انتظار می رفت، اختلافات میان معلمان و دولت جدید انتاریو بالا گرفت. 

اتحادیه معلمان مدارس ابتدایی انتاریو از اعضایش خواست در سال تحصیلی جدید در زمینه آموزشهای جنسیتی به دانش آموزان، همان مواد درسی سال گذشته را تدریس کنند. 

دولت جدید انتاریو به نخست وزیری داگ فورد می خواهد مواد درسی آموزشهای جنسیتی را تغییر دهد، و به معلمان گفته تا آماده شدن مواد درسی جدید، مواد درسی 20 سال قبل در این زمینه را تدریس کنند.

به گزارش کندین پرس، فدراسیون معلمان مدارس ابتدایی انتاریو «قویا» تصمیم دولت داگ فورد برای تجدید نظر در مواد درسی آموزش های جنسیتی را رد کرده. 

دولت قبلی انتاریو به نخست وزیری خانم کاتلین وین، در سال 2015 مواد درسی آموزشهای جنسیتی را بهنگام کرد و آموزش های مربوط به ضرورت موافقت برای سکس، (Consent) حقوق دگرباشان و هوشیاری در ارتباط آنلاین را در آن جای داد. اما داگ فورد مخالف آموزش های مدرن شده فوق اسـت و مـی خواهد در این برنامه درسی تجدیدنظر اساسی کند. 

خانم آندریا هوروات رهبر حزب ان دی پی انتاریو (اپوزیسیون اصلی) نیز هفته گذشته پتیشنی را که بیش از 1800 نفر امضا کرده اند تقدیم مجلس انتاریو کرد. در این پتیشن نزدیک به 1800 پزشک، نرس و مددکار اجتماعی می گویند اگر تصمیم داگ فورد عملی شود، بهداشت و سلامت روانی دانش آموزان در خطر قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19