پربازدید

ویدیوکووید-19

بالا گرفتن اختلاف بین کارکنان بهداشت و درمان با دولت انتاریو

دولت انتاریو با صدور دستورالعمل اضطراری Emergency Order امکان چانه زنی در مذاکرات را از کارکنان بهداشت و درمان استان گرفته و همین سبب خشم اتحادیه  کارکنان بیمارستانهای انتاریو شده. اتحادیه اعلام کرده به اقدامات سیاسی و قانونی متوسل خواهد شد که شامل توقف کوتاه مدت بعضی فعالیتها می باشد. این جمعه قرار است تظاهراتی مقابل بیمارستانها انجام شود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19