پربازدید

ویدیو

کووید-19

بالاخره لاک دان چیست و شات دان کدام است؟

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز پنجشنبه هنگام اعلام محدودیتهای جدید از عبارت ”ترمز اضطراری“ Emergency break  استفاده کرد.

همزمان بعضی رسانه ها از عبارت شات دان Shutdown استفاده کردند.

یکی از رسانه ها عبارت جدیدی را به نام emergency break shutdown به کار گرفت..

بعضی از صاحب نظران برای توصیف محودیتهای جدید عبارت لاک دان lockdown را به کار می برند.

مسئولان دولت انتاریو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه ماندن در خانه stay at home را به مردم توصیه کردند ولی تصریح کردند که  دستوری و اجباری نیست –رعایت نکردن آن جریمه ندارد.

اما خودمانیم، مسئولان دولت انتارو دقیقا چه انتظاری از مردم دارند؟ آیا منظور از این همه عبارات یکی است؟ آیا مردم عادی باید مفهوم دقیق تک تک این عبارات را به درستی درک کنند؟ ایا استفاده از این همه تعاریف مختلف رعایت محدودیتها را مشکلتر نمی کند؟

کارشناسان معتدند که چرا ،استفاده از این عبارات متفاوت بدون توجه به معنی دقیق هرکدام آنها، از نقطه ضعفهای سیاستهای کانادا در مقابله با پندمیک کرونا بوده.

برای مثال می گویند استفاده مسئولان دولت انتاریو از عبارت emergency break shutdown و همزمان اجازه دادن به بعضی بیزنسها و مراسم مذهبی تا با ظرفیت کمتر کار کنند، به جای حل مسئله گیجی مردم را بیشتر می کند.

به قول شانا مک دانلد کارشناس ارتباطات  دانشگاه واترلو این بی مبالاتی در استفاده از عبارت، پیامهای متضادی را به مردم می دهد و سبب می شود که این درخواستها هر روز کم اثر تر شوند.

در رابطه با انتاریو او صریحتر است  و میگوید دولت انتاریو با کلمات ”سیاسی کاری“ می کند. او می گوید:”دولت چیزی می گوید ولی در عمل منظور دیگری دارد، و این باعث گیج شدن بیشتر مردم می شود.“

داگ فورد دقیقا چه گفت؟

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز پنجشنبه هنگام اعلام محدودیتهای جدید گفت:”ما برای یک دوره ”شات دان“ جدید ترمز اضطراری را می کشیم.“ دولت انتاریو ادر گذشته از عبارت ”شات دان“ برای توضیح دستور ”در خانه بمانید“ استفاده کرده بود!

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142837بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19