پربازدید

ویدیو

کووید-19

باز هم مرگ کنار بزرگراه ۴۰۱

بامداد سه شنبه فردی در بزرگراه ۴۰۱ به علت اصابت اتومبیل جانش را از دست داد

تصادف در نزدیکی میلتون Milton در یکساعتی غرب تورنتو اتفاق افتاد. به گفته پلیس، حوالی ساعت چهار صبح تصادفی بین دو اتومبیل در مسیر رو به غرب بزرگراه ۴۰۱ روی داد و راننده یکی از آنها پیاده شد تا خسارت وارده به اتومبیلش را برآورد کند ولی اتومبیل سوم از راه رسید و به او اصابت کرد که سبب مرگ وی شد.

به دنبال این حادثه بخشی از بزرگراه ۴۰۱ در مسیر رو به غرب بسته شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158283بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19