پربازدید

ویدیو

کووید-19

باز هم قابل توجه تازه واردینی که در اندیشه خرید خانه هستند

خوانندگان مطالب اینجانب با این مسئله آشنایی دارند و ممکن است توضیح دوباره تکراری به نظر برسد اما هر روز تعدادی از شهروندان وارد تورنتو می شوند که اطلاعات صحیح ندارند. خواهش می کنم توجه فرمایید که بعضی از مشاوران از روی خیرخواهی اما بدون اطلاع کافی از وضعیت دریافت وام به دوستان و آشنایان برای خرید خانه با پیش پرداخت کم توصیه می کنند و در نهایت وقت خود را هدر داده و دوستانشان را ناراضی از توصیه خود. 

  1. خرید بدون پیش پرداخت: برای تازه واردین این وام عملی نیست و امکان ندارد.
  2. خرید با پنج درصد: شنیده ام که بعضی از دوستان در تبلیغات خود از مزایای خریدار بار اول منجمله تازه واردین استفاده می کنند. سئوال منطقی این است که آیا کسی که در حداکثر سه سال گذشته وارد کانادا شده و شاید حتی کردیت کارتی هم ندارد و یا یک کردیت کارت 1000 دلاری دارد و یا هنوز کاری پیدا نکرده و یا کاری با حقوق حداکثر 50000 دلار دارد چگونه ممکن است مزیتی بیش از شخصی که سالهاست در این کشور زندگی کرده، کاری با حقوق مورد نظر بانک دارد و صاحب کردیتی خوب است داشته باشد؟

اول مزایای خریداری بار اول، هر شخصی که در کانادا اولین خانه خود را خریداری کند حداکثر 2000 دلار از مالیات نقل و انتقال خانه از دولت تخفیف خواهد گرفت که برای خرید یک خانه ارزشمند مبلغی نیست. همین. تمام.

دوم برای تازه واردین، هر کسی که تقاضای وام می کند باید حداقل دو کردیت کارت یا لاین آو کردیت باسابقه خوب داشته باشد. برای تازه واردین چون ممکن است هنوز نداشته باشند مدارک دیگـری بانـک مطالبه می کند. مانند یکسال حساب بانکی بدون چک برگشتی، یکسال پرداخت به موقع اجاره و تلفن…

اما مسئله اصلی اثبات درآمد برای هر متقاضی وام است. توجه فرمایید که بابت هر 100000 دلار وام حداقل 20000 دلار درآمد سالانه لازم است در صورتی که هیچ بدهی دیگری وجود نداشته باشد یعنی برای یک وام پانصد هزار دلاری، حداقل یکصدهزار دلار درآمد سالانه با مدارک کافی به بانک باید ارائه شود که عموما برای تازه واردین اثبات آن بسیار دشوار است و این مدرک مهمترین مدرک برای خرید خانه است.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19