پربازدید

ویدیوکووید-19

بازگشت بیمار فراری به بیمارستان

پلیس تورنتو میگوید راسل لامور Russel Lamore بیمار 47 ساله که از ساعت 8 شب جمعه گم شده بود پیدا شد…

بیمار فراری در روز شنبه 4 فوریه به بیمارستان Toronto East General Hospital  در جنوب شرقی تورنتو دوباره مراجعت کرد.
پلیس جزئیات مربوط به غیبت از بیمارستان را منتشر نکرد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19