پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازگشت به سیستم محدودیتهای درجه بندی شده در انتاریو

انتاریو از روز چهارشنبه 10 فوریه پروسه بازگشایی اقتصاد را آغاز می کند اما به صورت تدریجی و منطقه ای  ، و هر منطقه ای که تعداد مبتلایان در آن بالا برود دوباره به حالت لاک دان بر می گردد.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز دوشنبه اعلام کرد که حالت فوق العاده در این استان طبق جدول قبلی در روز سه شنبه 9 فوریه به پایان می رسد و تمدید نخواهد شد، ولی مناطق گوناگون به سیستم محدودیتهای درجه بندی شده که با رنگ مشخص می شوند باز خواهند گشت Colour – coded restriction system  . این سیستم برای سه هفته آینده برقرار خواهد بود و در طول این سه هفته دستور “در خانه بمانید” پابرجا خواهد بود. بر اساس دستور “در خانه بمانید” شهروندان فقط برای نیازهای اساسی نظیر خرید مواد غذایی و ورزش می توانند از خانه خارج شوند.

داگ فورد روز دوشنبه گفت :”هنوز نمی توانیم به حالت نرمال برگردیم ولی می توانیم به صورت مرحله ای از تعطیلی های سراسری خارج شویم.”

در همین راستا بعضی مقررات و محدودیتها تغییر می کند. برای نمونه فروشگاههایی که در مناطق لاک دان تعطیل بودند اکنون می توانند با حداکثر 25 درصد ظرفیت خود بازگشایی کنند. از روز چهارشنبه سه منطقه از مجموع مناطق انتاریو (که یکی از آنها کینگستون است)، در گروه سبز قرار می گیرند که کمترین محدودیتها را دارد، و رستورانها و بیزنسهای غیر اساسی  آن می توانند درها را باز کنند. تورنتو، منطقه پیل و منطقه یورک آخرین مناطقی خواهند بود که قرار است از 22 فوریه به سیستم درجه بندی شده رنگی باز گردند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید :

https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19