پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازپرداخت وامهای بدون بهره ۴۰ و ۶۰ هزار دلاری یکسال به عقب افتاد

دولت کانادا زمان بازپرداخت وامهای بدون بهره ۴۰ و ۶۰ هزار دلاری به بیزنسها را از آخر سال ۲۰۲۲ به آخر سال ۲۰۲۳ عقب انداخت.

قرار بود بیزنسهایی که این وامها را گرفته اند تا پایان سال ۲۰۲۲ آن را پس بدهند تا از پرداخت بهره معاف باشند و در ضمن بتوانند از ده هزار دلار بخشش (در مورد ۴۰ هزار دلاری ها) و ۲۰ هزار دلار بخشش (درمورد ۶۰ هزار دلاری ها) برخوردار شوند.

مری اینگ Mary Ng وزیر بیزنسهای کوچک و توسعه اقتصادی کانادا گفت مهلت باز پرداخت این وامها از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید شد تا بیزنسهای کوچک فرصت بیشتری داشته باشند.

این وام که به نام CEBA (Canada Emergency Business Account) شناخته می شود و بدون بهره است از ۹ اپریل ۲۰۲۰ تا ۳۰ جون ۲۰۲۱ به بیزنسهای کوچک و مؤسسات غیرانتفاعی واجد شرایط پرداخت می شد.

در مجموع ۸۹۸ هزار بیزنس کانادایی از این وام بهره مند شدند. این وام در مرحله اول ۴۰ هزار دلار بود که بعد ۲۰ هزار دلار دیگر به آن اضافه شد. آن دسته از بیزنسهایی که ۴۰ هزار دلار وام گرفتند در صورت بازپرداخت آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ (که اینک تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید شده) از ده هزار دلار بخشش برخوردار می شوند و فقط ۳۰ هزار دلار آن را باید بپردازند.

بیزنسهایی که مجموعا ۶۰ هزار دلار گرفته اند در صورت بازپرداخت به موقع آن ۲۰ هزار دلار آن را بخشش می گیرند و فقط کافیست ۴۰ هزار دلار بپردازند.

به وامهایی که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ بازپرداخت نشود از اول ژانویه ۲۰۲۴ برای دو سال بهره سالی پنج درصد تعلق می گیرد، و باید به طور کامل تا پایان سال ۲۰۲۵ بازپرداخت شوند.

توئیت دَن کلی Dan Kelly پرزیدنت فدراسیون بیزنسهای مستقل کانادا (Canadian Federation of Independent Business)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159974بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19