پربازید

ویدیو

کووید-19

«بازنشستگی»؛ چگونه و با چه درآمدی زندگی خواهید کرد؟ از RRSP چه می دانید؟

 

همانطور که قول دادم، طی مقالاتی پی در پی به مطرح کردن مفاهیم اساسی خواهم پرداخت که به عنوان یک شهروند کانادایی باید با آنها آشنا بوده و دیر یا زود در مورد آنها اقدام کنیم.

یکی از مهمترین این مفاهیم: 

Registered Retirement Saving Plan یا RRSP یا همان «حساب پس انداز بازنشستگی ثبت شده» است.

حتماً بسیاری از شما در موقع مراجعه به مراکز سرمایه گذاری، مالی و بانکها مخصوصاً در شروع سال و تا اول ماه مارچ با اطلاعیه های گوناگونی در مورد باز کردن حساب RRSP مواجه شده اید.

ـ بعد از بازنشستگی با چه پولی زندگی خواهید کرد؟

ـ آیا خواهید توانست نحوه زندگی Life Style خود را حفظ کنید؟

ـ آیا با منابعی که به بازنشستگان کمک مالی کرده و یا بهتر است بگوئیم به نوعی کمک هزینه برای بازنشستگی پرداخت می کنند، آشنا هستید؟

ـ آیا واجد شرایط برای دریافت وجهی خواهید بود؟

در مورد RRSP چه می دانید؟

بگذارید قبل از پرداختن به RRSP (حساب بازنشستگی شخصی) ببینیم چه منابعی برای کمک هزینه وجود دارند.

1ـ کمکهای دولتی: Canada Pension Plan-CPP

کمک هزینه ای است که بطور ماهانه و از حدود 60 سالگی قابل دریافت است. ولی بستگی به پولی دارد که در زمان شاغل بودنتان در این حساب (CPP) گذاشته اید و به سنی که شروع به دریافت پول می کنید رسیده اید.

Old Age Security -OAS

کمک هزینه ای است که از 65 سالگی به بعد از طرف دولت پرداخت می شود و بستگی دارد به درآمدهای دیگر شما و اینکه چند سال در کانادا زندگی کرده اید. یادمان باشد چیزی به عنوان «حقوق بازنشستگی دولتی» که به غلط مصطلح شده وجود ندارد و این فقط یک کمک هزینه به افراد کم درآمد و یا افرادی که درآمدی ندارند میباشد.

Income Supplement Guaranteed-GIS

به افراد کم درآمد کمک می شود، باید 65 سال داشته باشند و باید هر ساله برای دریافت آن اقدام نمود. پول پرداختی بستگی به درآمدهای دیگر شما و ضمناً درآمد همسرتان دارد. آنهم در صورتی که واجد شرایط دریافت آن و از افراد بسیار کم درآمد باشید.

ضمن اینکه به زوجین بیشتر پرداخت می شود.

2ـ حساب پس انداز بازنشستگی محل کارتان

هستند کسانی که در محل کارشان دارای صندوقهای بازنشستگی یا Pension Plan میباشند در سالهای اخیر تعداد کثیری از این شرکتها فعالیت این صندوق ها را به دلیل پر هزینه بودن متوقف نموده اند . اگر در محل کارتان چنین پلانی دارید (Pension Plan) بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که چگونه و چه مقدار پس انداز خواهید داشت.

3ـ پس انداز و سرمایه گذاری شخصی خودتان

پس انداز شخصی شما نقش اساسی در بازنشستگی تان خواهد داشت به شرط آن که سرمایه گذاری شده باشد و اگر در حال حاضر در حال سرمایه گذاری هستید، به احتمال زیاد نیاز به انجام دادن تغییراتی لازم در حسابهایتان خواهید داشت.

4ـ درآمد از مشاغل دیگر

بسیاری از مردم پس از بازنشستگی برای داشتن درآمد بیشتر بازهم مجبور به ادامه کار می شوند. و این ضمناً می تواند باعث کاهش بخشی از کمک هزینه ی دریافتی از دولت هم بشود.

5 ـ استفاده از ملک شخصی

عده ای از مردم در بازنشستگی، مجبور به فروش خانه یا وام گرفتن از ارزش ملک شان می شوند (Reverse Mortgage) تا بتوانند پولی تهیه کرده و زندگی کنند. یا اینکه بخشی از خانه را اجاره دهند. 

فراموش نکنید که بیشتر شهروندان کانادایی به پولی بیش از آنکه از محل کارشان یا دولت دریافت می کنند نیاز دارند تا زندگی کنند و از پس هزینه ها برآیند. ما هم جزئی از آنها هستیم. به همین دلیل هر روزه افراد بی شماری را در مراکز و محل های متفاوت می بینیم که علیرغم کهولت سن و دریافت مقرری، هنوز هم با حداقل دستمزد مشغول به کارند تا زندگی کنند.

همه اینها دلیل اصلی آنست که دولت در مورد حسابهای بازنشستگی RRSP تبلیغ و پافشاری نموده و همه مراکز مالی نیز بخش عمده ای از فعالیتشان را به این مورد اختصاص داده اند.

زیرا RRSP پس اندازی برای ایجاد درآمد در هنگام بازنشستگی است. مزایای مالیاتی آن چیزی است که باید مورد توجه قرار گرفته و بیشتر از آن بهره مند شد.

هفته آینده به تفصیل در مورد جزئیات این طرح و مزایای آن توضیح خواهم داد.

مهندس فرحنازجاهد

Member of Million Dollars

Round Table -MDRT 

کارشناس ارشد بیمه ، مشاور 

در سرمایه گذاری های تضمینیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19