پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازار کشاورزی محلی ـ هر شنبه تا دوم نوامبر

در بازار کشاورزان جانکشن، کشاورزان محلی در قلب تورنتو انواع محصولات کشاورزی را با قیمتهای ارزان ارائه می د هند. این بازار با هد ف تقویت کشاورزان محلی، و ترویج غذاهای سالم برپا می شود. محیطی خانواد گی همراه با موسیقی و د یگر فعالیتهای مرتبط با کشاورزی و مواد خوراکی و شراب سازی.

The 8th season of the Junction Farmers Market, an independent
non-profit local farmers’ market in the heart of The
Junction, Toronto
Family-friendly and fully accessible for one and all
When: Every Saturday until November 2, 2019
9:00AM 1:00PM
Rain or shine
Where: Junction Train Platform
2960 Dundas St W
Cost: Free
More Info: junctionmarket.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=101885بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19