پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازار نفت و بازار املاک

این هفته، بدور از همه نگرانیهای اقتصادی در بسیاری از کشورها، و یا اخبار تلخ از جنایت های گروه داعش در خاورمیانه و آفریقا، کاهش قیمت نفت و عرضه آن در بازار و اثرات آن بر اقتصاد کشورهای مختلف، اهالی سینمای آمریکا مراسم اسکار را باز هم با شکوه و جلال و جوک و لباسها و جواهرات فاخر، برگزار کردند و نشان دادند که مردم فارغ از همه اینها، باز هم به این وسیله سرگرمی روی آورده و برای آن خرج می کنند. اگرچه امسال از ایران در این مراسم خبری نبود و حتی در یک سخنرانی رسمی اگرچه از سانسور و آزادی بیان صحبت شد و کورسوی امیدی در نگارنده به وجود آورد که شاید نامی از هنرمندان ایران که در آن کشور دچار محدودیت های شدید دولتی هستند، سخنی به میان آورده شود اما ترس از سانسور فیلم های هالیوود در کشورهای دیگر، زبان آنها را هم بسته است.

قیمت نفت به زیر 50 دلار رسیده است و علت آن را عرضه نفت های ذخیره شده امریکا از سویی و اعتصاب کارکنان پالایشگاههای آمریکا از سویی دیگر بیان می کنند. فروش املاک در اکثر شهرهای کانادا همچنان ادامه دارد و در کامیونیتی ایرانیان تورنتو سرمایه گذاری شهروندان نشان می دهد که حداقل در بین جامعه ما نگرانی چندانی در این مورد نیست و شهروندانی که در طول چند سال گذشته سود خوبی از سرمایه گذاری در املاک به دست آورده اند مشغول خرید آپارتمان و یا خانه هایی هستند که تا سه چهار سال آینده تحویل آنها داده خواهد شد و در اکثر مواقع شهروندانی هستند که دو سه فقره ملک دارند و باز هم حتی با استفاده از افزایش قیمت املاکی که دارند در ملک دیگری سرمایه گذاری می کنند. آیا این کار دارای ریسک است؟ کسی گوی بلورین ندارد اما ورود حدود 150000 مهاجر تازه به تورنتو و تقاضای مسکن آنها، این ریسک را به حداقل می رساند. دولت کانادا هم همراهی و همکاری می کند و با پایین نگه داشتن نرخ بهره برای وامهای مسکن مردم را به سرمایه گذاری در این کار به خاطر گردانیدن چرخ اقتصاد مملکت و شغل آفرینی سعی می کند در عین سخت گیری در دادن وام، مردم را به خرید منطقی تشویق کند تا حداقل از بیکار شدن افراد شاغل در ساختمان سازی جلوگیری کند. هفته گذشته از ارائه نرخهای حتی زیر دو درصد توسط بعضی تراست کمپانیها صحبت کردم.

نگارنده، برای دو هفته به مرخص می رود لذا مقالاتی از گذشته به عنوان یادآوری چاپ خواهد شد.
برای شما روزهای گرمتر، دلهای پر محبت تر لبخندهای بیشتر همراه با سلامتی آرزو می کنم.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19