پربازید

ویدیو

کووید-19

بادی بوفالو! احسنت که فرزند پدرت هستی

کدام موجودی است که از ”کشتارگاه“ فرار نکند؟

این دقیقا همان کاری است که ”بادی بوفالو “ Buddy the Beefalo کرد.

” بادی “حاصل جفت گیری گاومیش کوهان داری با یک گاو معمولی است. بادی نزدیک به هشت ماه در جنگلهای ایالت ”کناریکا“ فراری بود.

اصل ماجرا

ماجرا از این قرار است که در ماه اگوست گذشته، در کشتارگاهی در شهر پلیموت در ایالت کناریکای آمریکا، هنگامی که کارگران بادی را همراه با گاوهای دیگر از کامیون پائین می آوردند تا برای ذبح تحویلش دهند، او که ظاهرا بو برده بود، فرار را بر قرار ترجیح داد و روانه جنگلهای اطراف شد.

بالاخره بعد از هشت ماه، بادی را در جنگلهای دور پیدا کردند و روز شنبه این هفته به خاطر شرایطش، او را تحویل یک گاوداری بزرگ در فلوریدا دادند تا فعلا مدتی را همراه گاوهای دیگر بگذراند تا قبل از کشتار، کمی فربه شود.

گاوداری مذکور در پستی در سوشیال مدیا اطلاع داد که بادی ظاهرا قصد فرار ندارد و با گاوهای مزرعه کنار آمده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19