پربازدید

ویدیو

کووید-19

این یکشنبه استخرهای روباز تورنتو میزبان سگ ها خواهند بود

این موقع از سال از آن اوقاتی است که دستشویی کردن در آب چیز بدی محسوب نمی شود

این یکشنبه، استخرهای روباز تورنتو قبل از تعطیل شدن فصلی خود، میزبان سگ ها خواهند بود.

به گفته شهرداری، افراد بالای 18 سال باید سگ های خود را همراهی کنند و از کنار استخر مراقب آنها باشند تا در صورت نیاز، بتوانند به آنها کمک کنند. هر فرد می تواند حداکثر دو سگ به همراه داشته باشد. همچنین ارائه گواهی واکسن هاری نیز الزامی است و سگ هایی که رفتار تهاجمی داشته باشند از استخر بیرون کشیده شده و راهی خانه می شوند.

نیازی به رزرو کردن نوبت نیست و هنگام ورود می توانید ثبت نام کنید.

زمان و مکان برگزاری این رویداد:

Sunday, September 4, 2022, 4:30 p.m. to 6:30 p.m:

– Blantyre Park, 180 Fallingbrook Rd.
– Greenwood Park, 150 Greenwood Ave.
– Halbert Park, 24 Rockwood Dr.
– High Park, 1873 Bloor St. W
– Kiwanis Outdoor Pool, 375 Cedarvale Ave.
– Lambton – Kingsway Outdoor Pool, 37 Marquis Ave.|
– Monarch Park, 115 Felstead Ave.
– Rotary Outdoor Pool, 25 Eleventh St.
– Stanley Park South, 700 Wellington St. W
– Riverdale Park East (550 Broadview Avenue), Sunday, September 11, 2022, between 4:30 p.m. – 6:30 p.m.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=169714بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19