پربازدید

ویدیو

کووید-19

این پزشک یکسال تحت نظر کار می کرد

چند روزی از دستگیری برایان ندلر پزشک بیمارستان هاوکزبری انتاریو می گذرد ولی هر روزاین  پرونده  قطور تر می شود.

هر روزی که می گذرد اطلاعات بیشتری در باره این پزشک سابق که فقط 35 سال دارد آشکار می شود  و همزمان بر تعداد سوالات  افزوده می شود.

برایان ندلر شنبه گذشته به دنبال مرگ یکی از بیماران بستری در این بیمارستان دستگیر شد. کسی که مرده بود پیرمرد 89 ساله ای بود که برایان ندلر متهم به قتل او شده. پیرمرد پدربزرگی بود که در آسایشگاه باز نشستگان زندگی می کرد و برای درمان به ین بیمارستان منتقل شده بود.

سوالات

گزارشهای اولیه حاکی است که چند مرگ مشکوک در این بیمارستان اتفاق افتاده.

روز چهارشنبه نظام پزشکی انتاریو اعلام کرد که لایسنس پزشکی برایان ندلر را توقیف کرده.

 روز پنجشنبه برگ جدیدی به این پرونده افزوده شد، زیرا معلوم شد که متهم قبل از دستگیری برای مدت دقیقا یکسال فقط به صورت تحت نظارت می توانسته فعالیت پزشکی کند.

بر اساس گزارش کندین پرس به دستور کالج پزشکان انتاریو برایان ندلر از تاریخ چهارم فوریه 2020 تا سوم فوریه 2021 فقط تحت نظارت می توانسته فعالیت کند.

اینکه چرا چنین نظارتی برای مدت یکسال بر کار پزشکی او لازم بوده، مشخص نشده و نظام پزشکی چیزی در این باره نمی گوید.

تحقیقات پلیس درمورد گذشته این پزشک و علت مرگهای مشکوکی که در این بیمارستان اتفاق افتاده ادامه دارد.

پیشینه این پزشک

مرگهای مشکوک در بیمارستانی در شرق انتاریو منجر به دستگیری پزشکی 35 ساله به نام برایان ندلر Brian Nadler شد. پلیس استانی انتاریو OPP غروب پنجشنبه بیمارستان عمومی هاکزبری Hawkesbury رفت و دکتر برایان ندلر را در داخل بیمارستان دستگیر کرد.  ندلر روز جمعه در دادگاه ظاهر شد و اتهام قتل عمد به او تفهیم شد.

وکیل دکتر ندلر گفت که ”او خود را بیگناه می داند.“ و با جدیت از او دفاع خواهد شد.

 تعداد مرگهای مشکوک اعلام نشده.

سخنگووی پلیس  گفت شواهد  و مدارکی  در دست دارد که منجر به صدور یک فقره اتهام قتل عمد علیه برایان ندلر شده ولی در حال حاضر تعداد مرگها در دست تحقیق است و این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است. بیمارستان هاکزبری با انتشار بیانیه ای در روز جمعه گفت تمام اختیارات از برایان ندلر گرفته شده .بیمارستان به بیماران و خانواده ها اطمینان داده که بیمارستان امن است، و با پلیس همکاری می کند. پلیس نیز به مردم اطمینان داده که بیمارستان امن است و فعالیتهای عادی آن جریان دارد.

برایان ندلر کیست؟

برایان ندلر در حومه شهر مونتریال زندگی می کند. در وب سایت بیمارستان هاکزبری از او به عنوان دکتر بیمارستان Hospitalist نام برده شده؛ پزشکی که در بیمارستان کار می کند و مسئولیت مراقبت از بخشی از بیماران را به عهده دارد.

او در سال 2010 از دانشگاه مک گیل فارغ التحصیل شده. او در سال 2018 به خاطر رفتار غیر حرفه ای تحت بازخواست قرار گرفته. در آن هنگام او پزشک داخلی در ساسکاچوان بود. به گفته نظام پزشکی انتاریو علت پیگرد او آن بوده که در گفتگو با یکی از پزشکان ارشد، او از یکی از همکاران زن با لقب “B…h” یاد کرده بود.

برایان ندلر یکبار نیز به خاطر دستکاری در گزارشی در یک پرونده پزشکی، مجبور شده بود دوره  ”رفتار حرفه ای حفاظت از پرونده های پزشکی“ را بگذراند.

بر اساس وب سایت نظام پزشکی،  ندلر در سپتامبر 2019 در پزشکی داخلی تخصص گرفت.

افسران پلیس در طول پنجشنبه شب گذشته تا جمعه در محل بیمارستان باقی ماندند تا مدارک و شواهد جمع آوری کنند و با کارکنان بیمارستان مصاحبه کنند.

ندلر همچنان در بازداشت خواهد بود و قرار است در 6 اپریل دوباره به دادگاه آورده شود.

منطقه هاکزبری در 110  کیلومتری شرق اتاوا و مجاور مرز کبک  واقع است.

یکی از همکاران ندلر به نام دکتر احمد حنفی به کندین پرس گفته که به مدت 9 ماه همراه برایان ندلر در دانشگاه نوادا دوره گذرانده اما علامتی از رفتار غیر عادی از او به یاد ندارد. او گفته که ندلر میل به بحث کردن با پزشکان دیگر داشته ولی موضوع  مخالفتها همیشه مسائل پزشکی نظیر بهترین شیوه درمان برای یک بیمار بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142780بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19