پربازید

ویدیو

کووید-19

این هفته 7 میلیون دوز واکسن فایزر و مدرنا تحویل کانادا می شود

این هفته قرار است 7.1 میلیون دوز واکسن از سوی دو کمپانی فایزر و مدرنا تحویل کانادا شود.

با دریافت این واکسنها جمع واکسنی که تا کنون به کانادا تحویل شده به 60 میلیون دوز می رسد.

به گفته خانم ژنرال کریستا برودی مسئول توزیع واکسن کانادا، کانادا به زودی از مرز 66 میلیون دوز می گذرد .تزریق این 66 میلیون دوز به این معنی خواهد بود  که کلیه شهروندان 12 سال به بالای کانادا هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

به گزارش سلام تورنتو آنلاین، آخر هفته معلوم شد که مقدار واکسن موجود در استانها به حدی است که آنها قادر نیستند با این سرعت واکسن بیشتری دریافت کنند، و ابتدا می خواهند واکسنهای موجود را استفاده کنند. آخر هفته گذشته از ارسال بیش از دو میلیون دوز واکسن به استانها خودداری شد زیرا آنها زمان می خواستند تا واکسنهای موجودشان را استفاده کنند.

از 7.1 میلیون دوز واکسنی که قرار است این هفته تحویل کانادا شود 3.1 میلیون دوز از نوع فایزر و 4 میلیون دوز از نوع مدرناست.

کانادا از آمریکا جلو افتاد

به گزارش سلام تورنتو آنلاین، کانادا موفق شد در واکسینه کردن کامل شهروندان از آمریکا جلو بزند.

در ماههای اول واکسیناسیون آمریکا خیلی جلو افتاده بود، زیرا اغلب کمپانی های بزرگ تولید واکسن در این کشور هستند در حالی که کانادا باید واکسن مورد نیازش را از اروپا و آمریکا وارد کند.

آمار مرکز مبارزه با بیماریها در آمریکا حاکی است که تا روز شنبه ۱۷ جولای ۴۸ درصد شهروندان ۱۲ سال به بالا در آمریکا هر دو دوز واکسن را زده اند.

از سوی دیگر، آمار وزارت بهداشت کانادا حاکی است که تا روز شنبه ۵۰ درصد شهروندان ۱۲ سال به بالا هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

تعداد مبتلایان جدید

در تعداد مبتلایان جدید و مرگهای ناشی از کرونا نیز آمریکا به نسبت جمعیتش همواره از کانادا جلوتر بود و این فاصله اخیرا بیشتر شده.

جمعیت آمریکا تقریبا ۳۳۰ میلیون و جمعیت کانادا تقریبا ۳۷.۵ میلیون نفر است. بنابراین می توان گفت که جمعیت آمریکا ۹ برابر کاناداست. اما در مورد آمار ابتلاها و مرگ ها چطور؟

آمریکا در روز جمعه ۱۶ جولای ۳۰۷۰۰ بیمار جدید و ۲۷۳ مرگ جدید داشت.

در همین روز کانادا ۴۳۴ بیمار جدید و ۱۰ مرگ جدید داشت که اگر ضرب و تقسیم کنیم تعداد مبتلایان جدید آمریکا تقریبا ۷۰ برابر و تعداد مرگهای جدید آن نیز تقریبا ۲۷ برابر کانادا بوده است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19