پربازدید

ویدیوکووید-19

این سه جوان با قایق بادی کوچک به داخل دریاچه سیمکو رفتند و سرگردان شدند

قایقهای بادی که به عنوان اسباب بازی فروخته می شوند مخصوص استخر و محوطه‌های آبی کوچک و محصور است. آنها را نباید با قایق معمولی اشتباه گرفت.

سه جوان این هفته چنین اشتباهی کردند که نزدیک بود جانشان را بر سر آن بگذارند. خوشبختانه پلیس به موقع رسید و آنها را نجات داد.

داستان چه بود؟

سه شنبه این هفته کمی از ساعت 6 بعدازظهر گذشته بود که پلیس از طریق 911 دریافت سه جوان با قایق کوچک بادی به داخل دریاچه سیمکو رفته‌اند ولی به علت طوفان شدید آب آنها را از ساحل دور کرده.

افسران پلیس به سرعت منطقه را جستجو کردند و موفق شدند قایق را در 3.5 کیلومتری ساحل پیدا کنند.

سه سرنشین قایق از بس پدال زده بودند تا بلکه خود را به ساحل برسانند، دچار ضعف و خستگی شدید بودند. خوشبختانه هیچ کدام صدمه جدی ندیده بودند.

افسران واحد دریایی پلیس منطقه یورک به همه ساکنان یادآور شدند که قایق‌های بادی کوچک برای محوطه‌های کوچک آب نظیر استخر هستند و نمی توان آنها را در محیط پر باد و موج دریاچه‌ها کنترل کرد.

تغییرات آب و هوایی در دریاچه‌های جنوب انتاریو بسیار سریع اتفاق می افتد و افراد بدون لوازم مناسب و تجهیزات ایمنی نباید داخل این آبها شوند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19