پربازدید

ویدیو

کووید-19

این خانم آمریکایی به خاطر دستمال کاغذی دست به اسلحه برد

البته بسیار پسندیده است که وقتی افراد با اتومبیلشان مقابل پنجره رستورانهای غذای حاضری توقف می کنند تا غذا و نوشابه هایی که سفارش داده اند بگیرند، به آنها دستمال کاغذی و قاشق  چنگال یکبار مصرف داده شود، اما نگرفتن دستمال کاغذی و قاشق  چنگال نباید سبب دعوا، آنهم از نوع مسلحانه اش شود.

این دقیقا همان چیزی است که ماه گذشته در «شلبی ویل» در ایالت کنتاکی اتفاق افتاد.

سه شنبه گذشته یک خانم جوان ۳۳ ساله در این رابطه دستگیر شد. وی متهم است که در drive-thru مقابل پنجره کنتاکی فراید چیکن، وقتی غذایش را می گیرد ولی به او دستمال کاغذی و چنگال داده نمی شود، اسلحه در آورده و شلیک می کند.

پلیس می گوید او از داخل اتومبیل مرسدس بنزش شلیک کرد، و آب دهن هم پرتاب کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107335بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19