پربازدید

ویدیو

کووید-19

ایران قرار است خاویار و میگو به آمریکا و کانادا صادر کند

ایران قرار است امسال غذاهای دریایی نظیر میگو و خاویار به کانادا و آمریکا صادر کند.

معاون وزارت کشاورزی ایران به خبرگزاری تسنیم ایران گفته ایران به دنبال بازارهای جدید برای خاویار و میگوی خود در اروپا، آسیا، آمریکا، کانادا و روسیه است. به دنبال تیرگی روابط روسیه و ترکیه، روسیه می خواهد غذاهای دریایی مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر نظیر ایران و جمهوری آذربایجان وارد کند.

ایران گفته ظرفیت آن را دارد که سالی 100 هزار تن غذاهای دریایی به روسیه صادر کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19