پربازدید

ویدیو

کووید-19

ایران به ازای هر یک از جانباختگان پرواز 752، یکصد و پنجاه هزار دلار غرامت می دهد

خبرگزاری کندین پرس صبح چهارشنبه گفت تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که دولت ایران به ازای هر یک از جانباختگان فاجعه سرنگونی پرواز 752 مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار به خانواده هایشان می پردازد. خبر مربوط به ایجاد این صندوق در حالی اعلام می شود که خانواده های جانباختگان برای بزرگداشت یاد عزیزانشان در اولین سالگرد این فاجعه آماده می شوند.

دولت کانادا به همراه چند کشور دیگر خواستار همکاریهای بیشتر ایران برای انجام تحقیقات و مسائل مربوط به پرداخت غرامت می باشند. پنجاه و پنج تن از جانباختگان شهروند کانادا و 30 نفر از آنها دارای اقامت دائم کانادا بودند. بسیاری دیگر از مسافران نیز با دانشگاههای کانادا در ارتباط بودند.

هواپیمای مسافربری اوکراین پرواز 752 در هشتم ژانویه با شلیک موشک توسط نیروهای نظامی ایران سرنگون شد. ایران تا مدتها از مسئول شناختن نیروهای نظامی خود سر باز می زد ولی بالاخره به آن اعتراف کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136656بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19