پربازدید

ویدیو

کووید-19

ایا المپیک ژاپن برگزار می شود؟

المپیک تابستانی ژاپن قرار بود تابستان سال گذشته برگزار شود اما به علت پندمیک کرونا کنسل شد و به تابستان امسال موکول شد. ولی برگزاری المپیک در تابستان امسال هم هنوز با تردیدهایی مواجه است.

بعضی از کانادایی ها که در ژاپن زندگی می کنند به جمع کسانی پیوسته اند که خواهان کنسل شدن مجدد المپیک ژاپن در تابستان امسال هستند. علت اصلی این درخواست، وضعیت پندمیک در بخشهایی از جهان است که نگرانی هایی برانگیخته .جردن دالیر گاگن که از اهالی مونترال است و از سال گذشته  در ژاپن زندگی می کند یکی از کانادایی هایی است که خواستار کنسل شدن المپیک امسال است .او به همراه چند کانادایی دیگر که همگی در ژاپن زندگی می کنند می گویند کشور هایی که ورزشکارانشان را می خواهند به المپیک بفرستند باید تمام هم و غمشان راصرف خواباندن پندمیک کنند. او در گفت و گو با کندین پرس گفت امواج پندمیک هنوز در بعضی کشورها در حال اوج گیری است و به همین دلیل المپیک باید کنسل شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19