پربازدید

ویدیو

کووید-19

اگر همین امروز انتخابات برگزار شود ترودو پیروز خواهد شد

پس از شیوع کرونا در کانادا و واکنش مناسب دولت جاستین ترودو حمایت کاناداییها از ترودو اوج گرفت.

پاسخهای سریع و گسترده دولت جاستین ترودو به نیازهای اساسی میلیونها کانادایی که بیکار شده یا بیزینسشان را تعطیل کرده بودند، نه تنها در کانادا که در کشورهای دیگر هم مورد تحسین قرار گرفت.

این حمایت و پشتیبانی تا ماه جون ادامه داشت.

در آن ماهها حمایت از دولت ترودو از زیر 30 درصد در اوایل مارچ به بالای 40 درصد در اوایل جون افزایش یافت.

اما پس از افتضاح مالی بنیاد خیریه «وی»حمایتها شروع به کاهش کرد.

در 13 جولای، جاستین ترودو برای اولین بار به خاطر افتضاح مالی بنیاد خیریه «وی» از مردم معذرت خواست. علت آن بود که دولت فدرال قراردادی 912 میلیون دلاری برای توزیع کمکهای دانشجویی به بنیاد «وی» سپرد، در حالی که هم ترودو و هم وزیر دارایی او بیل مارنو دارای روابط دیرینه با این بنیاد بودند. اشتباه بزرگی از جانب ترودو روی داده بود که اگر نبود حمایتهای گسترده ناشی از واکنش خوب او به بحران کرونا، احتمالا او و دولتش تاکنون از اریکه قدرت به زیر کشیده شده بودند.

اما حمایتها گسترده تر از آن بود که افتضاح «وی» بتواند سریعا از تخته سیاه روزگار پاکشان کند.

چهار نظر سنجی مختلف که توسط چهار بنگاه نظر سنجی از اوایل جولای تاکنون انجام شده حاکی از آن است که حمایت از ترودو شش درصد یا کمتر کاهش یافته. یکی از نظرسنجیها حاکی است که حمایت از ترودو فقط یک درصد کاهش یافته.

اگر همه این نظرسنجیها را روی هم بریزیم و متوسطشان را در نظر بگیریم باید گفت:

– حمایت از لیبرالها نسبت به قبل از افتضاح بنیاد «وی» چهار درصد کاهش یافته.

– حمایت از محافظه کاران، نیودموکراتها و بلاک کِبِکوآ نسبت به آن زمان هریک فقط یک درصد افزایش یافته.

پس اگر همین امروز انتخابات برگزار شود، لیبرالها به رهبری جاستین ترودو به پیروزی خواهند رسید؛ حتی موفق خواهند شد دولت اکثریت تشکیل دهند.

ولی همه چیز احتمال تغییر دارد. در هفته‌های آینده لیبرالها باید سخت بکوشند تا از چالش افتضاح «وی» با کمترین آسیب بیرون بیایند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19