پربازید

ویدیو

کووید-19

اگر می خواهید زودتر رای دهید این خبر را بخوانید

انتخابات فدرال کانادا روز ۲۰ سپتامبر برگزار می شود، اما رای دهندگانی که بخواهند زودتر رای دهند می توانند از روز جمعه ۱۰ تا دوشنبه ۱۳ سپتامبر به صورت پیش هنگام  رای خود را به صندوق بیندازند.

صندوقهای رای پیش هنگام از ساعت ۹ صبح جمعه ۱۰ سپتامبر برای مدت چهار روز باز خواهند بود.

ستاد انتخابات کانادا گفت اگر نام شما در لیست رای دهندگان به ثبت رسیده باشد، کارت اطلاعات رای دهنده Voter Information card قاعدتا تا روز جمعه ده سپتامبر به دست شما رسیده است.

محل صندوق رای گیری شما در این کارت مشخص شده است.

اگر نام و آدرس شما در روی این کارت درست باشد و شما هم شرایط رای دادن را که در پشت این کارت قید شده دارا باشید، می توانید رای دهید. برای رای دادن این کارت را همراه خود داشته باشید. همچنین کارت شناسایی معتبر فراموش نشود.

برای اطلاع از کارتهای شناسایی قابل قبول اینجا را کلیک کنید:

اگر کارت رای دهی را دریافت نکرده اید، و یا اطلاعات شما روی کارت رای گیری غلط باشد، با مراجعه به این لینک، اطلاعات خود را چک و یا ثبت و یا تصحیح کنید، و یا در صورت نیاز با ستاد انتخابات کانادا ۸۹۳۵ ـ ۳۶۱ ـ ۸۰۰ ـ ۱، ۶۸۶۸ ـ ۴۶۳ ـ ۸۰۰ ـ ۱ تماس بگیرید.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19